Sapi partner partner Lifelong Learning Programe Dzieciak

Evaluare nevoi de formare AMP

RAPORT DE EVALUARE A NEVOILOR DE FORMARE ALE ASISTENTILOR MATERNALI 2013

Chestionarul de evaluare a nevoilor (Anexa 1) a fost completat anonim de 30 AMP care lucrează pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, București. AMP care au răspuns au o experiență de lucru care variază de la 4 luni la mai mult de 10 ani. 3 dintre ei au grijă de 2 copii de vârste diferite, ceilalți doar câte 1 copil în plasament.

 

Întrebarea 1 – de unde și când se poate obține sprijin

În funcție de răspunsurile lor, am constatat că AMP sunt total de acord cu faptul că:

 • Supervizarea poate ajuta un asistent maternal în îngrijirea zilnică a unui copil; (4,70 scor mediu)
 • Pentru a-și îmbunătăți abilitățile, asistentul maternal ar trebui să participe la diferite tipuri de suport profesional; (4,53 scor mediu)
 • Atunci când unui asistent maternal îi este greu să îngrijească de un copil, este logic profesional să solicite asistență (4,73 scor mediu)
 • Personal, voi solicita sprijin imediat dacă mă lovesc de dificultăți în îngrijirea copilului; (4,93 scor mediu)
 • Sunt de părere că interacțiunea dintre mine ca asistent maternal și serviciile sociale de la departamentele de protecție a copilului este vitală pentru îngrijirea de calitate a copilului (4,90 scor mediu)
 • Cred că, chiar dacă serviciile sociale de la departamentele de protecție a copilului sunt interesate de evoluția copilului plasat, asistentul va continua să aibă grijă suficientă de copil, iar copilului nu-i va lipsi nimic; (4,77 scor mediu)
 • Cred că fiecare asistent maternal trebuie să poată avea grijă de copil pe cont propriu și să nu aștepte asistență de la alți asistenți maternali (4,53 scor mediu).

Afirmația cu cel mai mic scor mediu (3,97) se referă la o problemǎ de etică profesională:

3

O parte din etica profesională a asistentului maternal este să ofere ajutor și sprijin altor asistenți maternali (1 = „NU, dezacord total”, și 5 = „Da, acord total”)

 

Întrebarea 2 – dificultăți în lucru ca asistent maternal

4

Comunicarea cu copiii 1 = Nicio problemă, 10= foarte dificilă

scor mediu: 2,96

5

Sprijin acordat copilului cu nevoi academice

scor mediu: 2,92

6

Sprijin copilului când are dificultăți de comunicare cu alți copii

scor mediu: 3

 

Cu privire la alte dificultăți nemenționate în chestionar, AMP au identificat

Separare, atașament:

 • probleme cu „separarea copilului de AMP”
 • separarea AMP de copil; scor 8 (pe o scară de la 1 – nicio problemă la 10 – foarte dificilă)

Probleme de îngrijire a copilului - hrǎnire: „copilul nu-și mestecă mâncarea"; scor 6

Comportamentul copiilor: „îndreptarea problemelor comportamentale ale copiilor care sunt plasați la vârste mai mari”; scor 6

Copii cu nevoi speciale:

 • „ar trebui luate mai multe măsuri pentru persoanele cu dizabilități, pentru acces la mai multe facilități”; scor 7
 • „copiii cu dizabilități nu sunt mereu înțeleși de cei din afara școlii și a familiei”; scor 8

Financiar: dificultăți materiale, salariu foarte mic pentru o slujbă de 24 de ore; scor 10

 

Întrebarea 3 – Supervizare și alte forme de sprijin

29 din 30 de respondenți au afirmat că beneficiază de Supervizare regulată. După cum am arătat mai devreme, există o confuzie mare între Supervizare și procesul de monitorizare.

Pentru punctul referitor la alte forme de suport pe care le primesc în calitate de asistenți maternali, 11 AMP au răspuns că primesc suport sub formă de:

 • discuții la nevoie
 • el [asistentul social] îmi răspunde la întrebări, mă ajută cu probleme referitoare la copil
 • consiliere
 • pe durata vizitei de monitorizare, există și Supervizare
 • suport din partea familiei
 • de fiecare dată când am avut nevoie de ajutor, am obținut sprijin de la asistentul social sau psiholog
 • alocația pentru creșterea copilului

 

Întrebarea 4 – Grad de mulțumire cu sprijinul primit ca asistent maternal

Fiecare respondent este mulțumit de sprijinul actual pe care îl primește și dorește să mențină ca atare buna relație cu profesioniștii de la Serviciul de Asistență Maternală, cooperarea respectuoasă și comunicarea

Deși mulțumiți, o parte din AMP intervievați ar dori o schimbare în sprijinul financiar pe care-l primesc pentru munca lor.

 

Concluzii

Asistenții Maternali Profesioniști intervievați afirmǎ cǎ au o relație foarte bunǎ cu reprezentanții angajatorului și primesc sprijin solid din partea lor.

Aspectele pe care le-ar dori îmbunătățite se referă pe de o parte la angajator, care ar putea modifica:

 • salariul și beneficiile
 • facilitățile pentru cei cu dizabilități

și pe de altă parte ei înșiși ar putea:

 • gestiona mai bine atașamentul în relația cu copilul
 • identifica și participa la soluționarea problemelor comportamentale ale copilului

Videos

Chestionar AMP

PDF format
Chestionar AMP (752Ko)