Retele

retele
PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢILE UNOR REŢELE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

EURODIR este o reţea transnaţională de formare în management a directorilor de aşezaminte sociale, iniţiată de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică ENSP – Rennes/FRANŢA.
Federaţia Voix de l’Enfant – Franţa, are ca scop intr-ajutorarea copiilor aflaţi în situaţii precare şi de risc.
SN-CAN-Societatea Naţională pentru Copilul Abuzat şi Neglijat.
FONPC-Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale din Protecţia Copilului.

Elaborare & Editare

editare
ELABORARE ŞI EDITARE DE LUCRĂRI SPECIALIZATE ŞI MATERIALE DOCUMENTARE
„Jurnalul electronic de consiliere” elaborat în parteneriat cu Asociaţia de Consiliere Psihologică din Bucureşti şi difuzat profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului şi familie (un numar la 3 luni, în limba română şi franceză).
„Ghidul de bune practici” abordează aplicarea tehnicilor creative în activităţile şcolare şi extraşcolare ale copiilor. FICF a elaborat împreună cu partenerii şi colaboratorii săi peste 30 studii, rapoarte şi publicaţii.

Programul de sensibilizare

sensibilizare
PROGRAMUL DE SENSIBILIZARE ŞI CONŞTIENTIZARE COMUNITARĂ a fost parte componentă a tuturor proiectelor Fundaţiei şi a avut ca prim scop promovarea bunelor practici şi a experienţelor acumulate de-a lungul celor 15 ani de activitate. Cele mai importante campanii de sensibilizare au avut ca obiective: 1.promovarea drepturilor copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi; 2.influenţarea atitudinilor, comportamentelor şi practicilor profesioniştilor care lucrează în protecţia şi bunăstarea copilului privind lucrul cu copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi. 3.creşterea gradului de conştientizare şi informare publică privind traficul intern şi transfrontalier de copii.

Prevenirea abandonului

prev_abandon
PROGRAMUL DE PREVENIRE A ABANDONULUI are ca scop dezvoltarea proiectelor pentru dezvoltarea abilităţilor părinteşti (şcoala părinţilor), promovarea bunelor practici în asistenţa maternală. În perioada 2007-2008 a fost elaborată Programa Cadru de formare a asistenţilor maternali, precum şi Ghidul formatorului şi al Ghidului cursantului. Peste 700 de asistenţi maternali au beneficiat de cursuri de formare iniţială şi continuă în perioada 2000-2007.

Programul de Art-terapie

arterapia
PROGRAMUL DE ART-TERAPIE a forst lansat în anul 2000 şi are ca scop diminuarea sau eliminarea efectelor negative ale abandonului, abuzurilor şi neglijării copiilor prin activităţi de art-terapie. Atelierele de psihoterapie prin arta sunt coordonate de o echipă formată din doi profeşionisti (psiholog specializat şi artist), iar beneficiarii acestor activităţi sunt copii şi adolescenţi care au suferit abuzuri emotionale, fizice sau sexuale şi sunt instituţionalizaţi.
Activităţile de art-terapie pentru copii şi adolescenţi se desfăşoară o dată pe săptămână, timp de 60 de minute. Anual peste 300 copii participă în cadrul activităţilor de art-terapie.

Citește mai departe...

Centrul de Formare

centrul_formare

FICF s-a lansat în anul 1993 prin activități de formare a specialiștilor din domeniul social. CENTRUL DE FORMARE ŞI SUPERVIZARE PROFESIONALĂ al FICF a fostcreat în anul 2000. În ultimii10 ani au beneficiat de cursuri de formare ale Centrului peste 2.000 de profesionişti din 25 de judeţe din ţară. Echipa noastră cuprinde 7 formatori permanenți și colaborăm cu 15 formatori români și din străinătate.Oferim atât cursuri acreditate cât și cursuri pe tematici specifice solicitate,oferim servicii de consultanță și supervizare. 

Citește mai departe...

Centrul de Consiliere

centrul_consiliere

Flyer Centru de zi DVI 1

Flyer Centru de zi DVI 2

 

 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI TERAPIE PENTRU COPIL ŞI FAMILIE
a fost creat la sfîrşitul anului 1999 şi este un serviciu specializat non-rezidenţial deschis întregii comunităţi locale a capitalei cu scopul de a sprijini copii abuzaţi fizic, emoţional, sexual şi familii în dificultate, prin asistenţă psihologică şi socială. Echipa de profesionişti ai centrului reuneşte psihologi, psihoterapeuţi, medici, asistenţi sociali, artişti, cu o înaltă pregatire şi experienţă în asistarea copilului şi familiei. Centrul de Consiliere şi Terapie pentru Copil şi Familie lucrează cu 200-300 de copii şi adulti pe an.

Citește mai departe...

RAPORT ANUAL FICF